اخبار

گزارش تصویری برگزاری مراسم روز درختکاری با حضور ریاست دانشکده و جمعی از همکاران دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر

گزارش تصویری برگزاری مراسم روز درختکاری با حضور ریاست دانشکده و جمعی از همکاران دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر

گزارش تصویری برگزاری مراسم روز درختکاری با حضور ریاست دانشکده و جمعی از همکاران دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر

ادامه مطلب
حضور گسترده دانشجویان و کارکنان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر در راهپیمایی ۲۲ بهمن
حضور گسترده دانشجویان و کارکنان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر در راهپیمایی ۲۲ بهمن

حضور گسترده دانشجویان و کارکنان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر در راهپیمایی ۲۲ بهمن

حضور گسترده دانشجویان و کارکنان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر در راهپیمایی ۲۲ بهمن

ادامه مطلب