اعضا هیات علمی

 
ردیف 
نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی
 1   محمد   اسماعیل پور   دکترا  جنگلداری ( ژنتیک جنگل )   استادیار 
2 صمد بدبدک دکترا صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی استادیار
3  مقصود   بشارتی   دکترا   تغذیه دام و نشخوارکنندگان   استادیار 
 4   مریم   خاکباز حشمتی   دکترا   صنایع غذایی - مهندسی   استادیار 
 5   محسن   سبزی نوجه ده   دکترا   اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری   استادیار 
 6   محمدرضا   شیخلو   دکترا   ‍ژنتیک و اصلاح ن‍ژاد دام   استادیار 
 7   رشید   صفری   دکترا   تغذیه دام و نشخوارکنندگان   استادیار 
 8   عین الله   عبدی   دکترا   تغذیه دام و نشخوارکنندگان   استادیار 
9  سکینه   عبدی   دکترا   زراعت   استادیار 
10 رویا عابدی دکترا جنگلداری - بیومتری و سنجش از دور استادیار
 11 کاظم علیرضالو دکترا تکنولوژی مواد غذایی استادیار
 12  امیر   کریمی   دکترا   فیزیولو‍ژی دام و طیور   استادیار 
13  بیوک آقا   فرمانی   دکترا  تکنولوژی مواد غذایی   استادیار
14 امید فتحی زاده دکترا جنگلداری - اکوهیدرولوژی جنکل و سنجش از دور استادیار

 15

سجاد قنبری دکترا جنگلداری - اقتصاد و سیاست جنگل استادیار
16  ذبیح الله   نعمتی   دکترا   تغذیه طیور   استادیار 
17 مهدی یونسی حمزه خانلو دکترا اصلاح نباتات - ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک استادیار
آخرین ویرایش۱۳ آبان ۱۳۹۷