اعضا هیات علمی

 
ردیف 
نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی
 1   محمد   اسماعیل پور   دکترا  جنگلداری ( ژنتیک جنگل )   استادیار 
 2   مقصود   بشارتی   دکترا   تغذیه دام و نشخوارکنندگان   استادیار 
 3   مریم   خاکباز حشمتی   دکترا   صنایع غذایی - مهندسی   استادیار 
 4   محسن   سبزی نوجه ده   دکترا   اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری   استادیار 
 5   محمدرضا   شیخلو   دکترا   ‍ژنتیک و اصلاح ن‍ژاد دام   استادیار 
 6   رشید   صفری   دکترا   تغذیه دام و نشخوارکنندگان   استادیار 
 7   عین الله   عبدی   دکترا   تغذیه دام و نشخوارکنندگان   استادیار 
 8   سکینه   عبدی   دکترا   زراعت   استادیار 
9 کاظم علیرضالو دکترا تکنولوژی مواد غذایی استادیار
 10  امیر   کریمی   دکترا   فیزیولو‍ژی دام و طیور   استادیار 
 11  بیوک آقا   فرمانی   دکترا  تکنولوژی مواد غذایی   استادیار
12 سجاد قنبری دکترا جنگلداری - اقتصاد و سیاست جنگل استادیار

 13

 ذبیح الله   نعمتی   دکترا   تغذیه طیور   استادیار 
14 مهدی یونسی حمزه خانلو دکترا اصلاح نباتات - ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک استادیار
آخرین ویرایش۲۷ تیر ۱۳۹۶