آزمایشگاهها

تعداد بازدید:۳۲۳۷

  آزمایشگاهها

 -آزمایشگاه تخصصی
-آزمایشگاه پایه
-کارگاه 1( تشریح دام و طیور، گیاه شناسی)
-کارگاه 2 ( کنسرو سازی، تکنولوژی قند، تکنولوژی غلات خشکبار)

      

 لیست تجهیزات آزمایشگاهی قابل ارائه خدمات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۳۹۴