آزمایشگاههای خدماتی

تعداد بازدید:۱۵۳۲

هزینه انجام آنالیز با دستگاه GC-MS به ازای هر نمونه مبلغ 1200000 ریال می باشد. برای تعداد نمونه های بالاتر از 20 نمونه 10% و بالاتر از 40 نمونه 15% تخفیف داده می شود.

جهت رفاه حال همکاران محترم دانشگاه تبریز، هزینه آنالیزها از طریق گرنت پژوهشی دانشگاه قابل پرداخت می باشد که فرم مربوطه از اینجا قابل دریافت است.

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۷