معرفی

تعداد بازدید:۵۵۱۳

 

گروه آموزشی علوم دامی

این گروه آموزشی فعالیت علمی خود را  با جذب  رشته تکنولو‍ژی تولیدات دامی در مقطع کاردانی از سال 1385 شروع کرده است. در حال حاضر این گروه در دوره کارشناسی علوم دامی و همچنین کارشناسی ارشد علوم دامی گرایشهای تغذیه دام و طیور، ژنتیک و اصلاح دام و فیزیولوژی دام .  دانشجو می پذیرد

هدف

دانشجویان در این رشته آموزش‌های عملی و تئوری در زمینه‌های مختلف دامپروری از جمله تغذیه دام و طیور، ژنتیک و اصلاح نژاد دام ، فیزیولوژی (تولیدمثل و عمومی)، پرورش دام و طیور و مدیریت واحدهای دامپروری را فرا می‌گیرند و در نهایت با بهر‌ه‌گیری از تجارب علمی و عملی خود در واحدهای دامپروری ‌و آزمایشگاههای مربوط با خوراک دام و طیور و سایر بخش ها مشغول و موجب ‌افزایش ‌راندمان ‌تولید و سوددهی بیشتر واحدهای پرورش دام ‌و طیور می­شوند.

 

 

گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی

اولین دوره در مقطع کاردانی تکنولوژی مواد غذایی در سال 1385 در آموزشکده کشاورزی اهر دایر شد و تا سال 1390 ادامه داشت. با ارتقاء آموزشکده به دانشکده در سال 1390، اولین دوره در مقطع کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی در سال 1391 در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر شروع شد. از سال 1391 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر تنها در مقطع کارشناسی  علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشجو می پذیرد.

 

هدف

هدف تربیت کارشناسان علوم و صنایع غذایی است که با تکیه بر معلومات و اندوخته های علمی و تجربی خود بتوانند در واحدهای صنایع غذایی مسئولیت­های مانند مسئول فنی، مسئول کنترل کیفیت و مدیر تولید را بر عهده گیرند. کارشناسان علوم و صنایع غذایی می توانند در برنامه ریزی برای ایجاد واحدهای صنایع تبدیلی  مواد خام به محصولات نیمه خام و نهایی در مناطق کشاورزی- صنعتی نقش های برجسته ای داشته باشند. همچنین در مراکز دولتی در واحدهای تحقیق - توسعه و امور آموزشی کارهای ارزنده­ ای را به وجود آورند.
گروه آموزشی جنگلداری

این گروه در دوره کارشناسی جنگلداری از سال 1391 دانشجو جذب نموده است.

هدف
هدف تربیت نیروی متخصصی است که با فراگیری مطالب در این دوره، بتواند به عنوان کارشناس در زمینه جوامع مختلف جنگلی، بهره برداری از تولیدات جنگل و حفاظت، احیاء و توسعه مناطق جنگلی انجام وظیفه نمایند. 


گروه آموزشی گیاهان دارویی

این گروه از از سال 1393 در مقطع کارشناسی اقدام به جذب دانشجو می نماید.

هدف
Normal0falsefalsefalseEN-USX-NONEAR-SA

رویکرد سالهای اخیر بشر به استفاده از داروهای گیاهی سبب شده است صنایع بسیار گسترده ای در ارتباط با تبدیل فرآورده های گیاهی به داروهای گیاهی در کشور های توسعه یافته و رو به توسعه بوجود آید. گستره ی حوزه فعالیت رشته گیاهان دارویی از اهلی سازی گیاه دارویی تا تحویل ماده مؤثره گیاه دارویی به کارخانجات داروسازی می باشد. . مبحث گیاهان دارویی شامل تخصصهای مختلفی است که هر کدام گوشه­ای از فعالیتهای این زنجیره را به عهده گرفته و چرخه ی عملی آنرا که از “شناسایی گیاه” تا “تجویز توسط پزشک” را شامل می شود، تکمیل می کنند. اما رشته تخصصی گیاهان دارویی شامل همه این حوزه ها نمی باشد. در یک نگاه علمی هدف اصلی این رشته تربیت متخصصینی جهت کشت و پرورش گیاهان دارویی، تولید عصاره، اسانس و سایر ترکیبات داروی

آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۶