اعضا هیات علمی

تعداد بازدید:۱۱۵۶۷
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی 
محمد  اسماعیل پور دکترا جنگلداری ( ژنتیک جنگل )   استادیار 
صمد بدبدک دکترا صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی  استادیار 
مقصود بشارتی  دکترا تغذیه دام و نشخوارکنندگان   استادیار 
حامد جعفرزاده دکترا بهداشت و بیماریهای طیور  استادیار 
محسن سبزی نوجه ده  دکترا  اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری   استادیار 
محمدرضا شیخلو  دکترا ژنتیک و اصلاح ن‍ژاد دام   استادیار 
رشید صفری  دکترا تغذیه دام و نشخوارکنندگان   استادیار 
عین اله عبدی  دکترا تغذیه دام و نشخوارکنندگان   استادیار 
سکینه عبدی  دکترا زراعت   استادیار 
رویا عابدی دکترا جنگلداری - بیومتری و سنجش از دور  استادیار 
کاظم علیرضالو دکترا تکنولوژی مواد غذایی  استادیار 
امیر کریمی  دکترا فیزیولو‍ژی دام و طیور   استادیار 
بیوک آقا فرمانی دکترا تکنولوژی مواد غذایی   استادیار 
امید فتحی زاده دکترا جنگلداری - اکوهیدرولوژی جنگل و سنجش از دور  استادیار 
سجاد  قنبری دکترا جنگلداری - اقتصاد و سیاست جنگل  استادیار 
ذبیح اله نعمتی  دکترا تغذیه طیور   دانشیار
مهدی یونسی حمزه خانلو دکترا اصلاح نباتات - ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک  استادیار 
آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۳۹۹