اعضا هیات علمی

تعداد بازدید:۱۰۸۲۹
 
ردیف 
نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی
 1   محمد   اسماعیل پور   دکترا  جنگلداری ( ژنتیک جنگل )   استادیار 
2 صمد بدبدک دکترا صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی استادیار
3  مقصود   بشارتی   دکترا   تغذیه دام و نشخوارکنندگان   استادیار 
4  محسن   سبزی نوجه ده   دکترا   اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری   استادیار 
5  محمدرضا   شیخلو   دکترا   ‍ژنتیک و اصلاح ن‍ژاد دام   استادیار 
6  رشید   صفری   دکترا   تغذیه دام و نشخوارکنندگان   استادیار 
7  عین اله   عبدی   دکترا   تغذیه دام و نشخوارکنندگان   استادیار 
8  سکینه   عبدی   دکترا   زراعت   استادیار 
9 رویا عابدی دکترا جنگلداری - بیومتری و سنجش از دور استادیار
 10 کاظم علیرضالو دکترا تکنولوژی مواد غذایی استادیار
11  امیر   کریمی   دکترا   فیزیولو‍ژی دام و طیور   استادیار 
12  بیوک آقا   فرمانی   دکترا  تکنولوژی مواد غذایی   استادیار
13 امید فتحی زاده دکترا جنگلداری - اکوهیدرولوژی جنگل و سنجش از دور استادیار

 14

سجاد قنبری دکترا جنگلداری - اقتصاد و سیاست جنگل استادیار
15  ذبیح اله   نعمتی   دکترا   تغذیه طیور   دانشیار 
16 مهدی یونسی حمزه خانلو دکترا اصلاح نباتات - ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک استادیار
آخرین ویرایش۱۱ خرداد ۱۳۹۹