سایت کامپیوتر دانشکده

تعداد بازدید:۳۷۴۷

سایت کامپیوتر دانشکده در دوبخش مجزا برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و با استفاده از اینترنت پر سرعت جهت استفاده دانشجویان عزیز دایر می باشد.

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۳۹۶